Role Of Honour
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CSE)
Pass out year Name Marks
2002 Harpreet Kaur 77.37
2003 Mohit Johar 76.19
2004 Ravinder Singh 81.60
2005 Kamalpreet Kaur 78.55
2006 Amandeep Kaur 83.41
2007 Gurpreet Kaur 79.30
2008 Shuruti Jain 81.63
2009 Neha Sethi 84.40
2010 Neha Khanna 83.79
2011 Steffi Dhingra 84.64
2012 Geetika Gupta 86.49
2013 Veerpal Kaur 83.69
2014 Ritu Bala 86.22
2015 Anjali 86.74
2016 Surbhi 81.80
MECHANICAL ENGINEERING (ME)
Pass out year Name Marks
2002 Shiv Bansal 76.08
2003 Jatinder Kumar Bhardwaj 80.74
2004 Pankaj Sharma 70.70
2005 Hitesh Batra 74.37
2006 Abhishek Sharma 81.56
2007 Amandeep Singh 82.10
2008 Naveen Kumar 73.25
2009 Gagandeep Singh 76.92
2010 Parmod Kumar 79.87
2011 Nitin Saini 78.63
2012 Talwinder Singh 78.08
2013 Varinder Singh 75.94
2014 Shivek Devgan 80.63
2015 Shivesh Kumar 75.84
2016 Amar Hanief 76.23
ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING (ECE)
Pass out year Name Marks
2002 Candy Goyal 79.85
2003 Kamaldeep 72.93
2004 Dineshwar 75.96
2005 Shikha Khana 78.67
2006 Jaspreet Kaur 82.75
2007 Upinder Kaur 82.69
2008 Aseem Aggarwal 82.09
2009 Shyana Goyal 80.30
2010 Sanya Gupta 82.45
2011 Shelja Tayal 82.83
2012 Tripti Khushwaha 83.25
2013 Navdeep Kaur 84.13
2014 Mehak Mehta 85.96
2015 Gobinda Singh 81.82
2016 Amanpreet Kaur 87.22
INFORMATION TECHNOLOGY (IT)
Pass out year Name Marks
2003 Nishant verma 78.55
2004 Vikas Mangla 77.37
2005 Nitin Goyal 77.37
2006 Tagdir Singh 79.07
2007 Deepshikha Ganju 81.00
2009 Kaushal Singla 83.01
2010 Monika Verma 80.93
2011 Joyti Behal 84.83
2012 Sandeep Kaur 83.03
2013 Umesh Kumar Bajaj 80.95
2014 Sukhdeep Kaur 83.66
2015 Kartka Vij 82.17
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)
Pass out year Name Marks
2006 Monika 80.53
2007 Priya Aggarwal 87.12
2008 Nitin Sharma 85.59
2009 Leena Sharma 84.40
2010 Kamalpreet 83.40
2011 Jagdeep 85.18
2012 Gurwinder Kaur 83.03
2013 Rishu Gupta 84.91
2014 Satvir Kaur 81.53
2015 Joyti Arora 82.30
2016 Ramapeet Kaur 80.03
MASTER OF COMPUTER APPLICATION (MCA)
Pass out year Name Marks
2005 Vishal jain 80.66
2006 Bhagwan Dass 81.71
2007 Sangeeta 85.00
2008 Navjot singh 82.17
2009 Maninder singh 79.02
2010 Amandeep Kathpal 80.46
2011 Anita 81.56
2012 Sukhbir Kaur 87.26
2013 Anju bala 85.79
2014 Gaganpreet Kaur 82.93
2015 Amandeep Kochhar 83.27
2016 Rajdeep Kaur 84.31
Copyright © 2024 LALA LAJPAT RAI INSTITUTE OF ENGINEERING. All rights reserved.